वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

कसरी वज्रसत्व अभ्यासले हामीलाई दस अगुणहरूमा संलग्न हुनबाट नकारात्मक कर्म शुद्ध गर्न मद्दत गर्दछ।

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०२०-२१ मा सबै पोष्टहरू

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

वज्रसत्वको दर्शन गर्दै

वज्रसत्व रिट्रीट को एक परिचय। वज्रसत्व मा एक निर्देशित ध्यान, र केहि पक्षहरु लाई चर्चा गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

कर्म को सामान्य विशेषताहरु

कर्मका चार सामान्य विशेषताहरू: कर्म निश्चित छ, यो विस्तार हुन्छ, हामीले केवल के अनुभव गर्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

दु:खहरूमा एन्टिडोटहरू लागू गर्दै

हाम्रो वर्तमान अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सद्गुण र अगुणको बारेमा सीधा प्राप्त गर्दै सम्झने र लागू गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

नैतिक पतन स्वीकार गर्दै

कसरी आत्म-घृणालाई जित्ने र अरूप्रति क्रोधका साथ काम गर्ने, 35 लाई टिप्पणी दिँदै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

हामी कसरी नकारात्मक कर्म सिर्जना गर्छौं

35 बुद्ध अभ्यासमा टिप्पणी जारी राख्दै, हामीले नकारात्मक सिर्जना गर्ने तरिकाहरूका बारेमा छलफल गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

सामूहिक कर्म र नकारात्मकता स्वीकार गर्न

व्यावहारिक ध्यान तालिका कसरी सेट गर्ने, हामीले समूह सहभागिताबाट सिर्जना गर्ने कर्म,…

पोष्ट हेर्नुहोस्