LR02 Lamrim को परिचय

परिचय ज्ञानको लागि क्रमिक मार्गमा ठूलो प्रदर्शनी र यी शिक्षाहरू कसरी अध्ययन गर्ने।

LR02 मा सबै पोष्टहरू Lamrim को परिचय

थाङ्का बुद्धको छवि।
LR02 Lamrim को परिचय

लामरीम शिक्षाहरूको परिचय

कम्पाइलरहरू र शिक्षाहरूका गुणहरू सहित लम्रीमको एक सिंहावलोकन।

पोष्ट हेर्नुहोस्
थाङ्का बुद्धको छवि।
LR02 Lamrim को परिचय

आधारभूत बौद्ध विषयहरू

दिमाग, पुनर्जन्म, चक्रीय अस्तित्व, र ज्ञान जस्ता विषयहरूको एक सिंहावलोकन, एक ...

पोष्ट हेर्नुहोस्