माइन्डफुलनेस रिट्रीटको चार स्थापनाहरू

2013 शीतकालीन रिट्रीटको समयमा दिइएको माइन्डफुलनेसको चार प्रतिष्ठानहरूमा छोटो कुराकानी।

माइन्डफुलनेस रिट्रीटको चार स्थापनाहरूमा सबै पोस्टहरू

माइन्डफुलनेस रिट्रीटको चार स्थापनाहरू

एक ध्यान सत्र सेट अप गर्दै

सत्र कसरी सेट अप गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बारे निर्देशनको साथ रिट्रीट खोल्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेस रिट्रीटको चार स्थापनाहरू

धर्म अभ्यासको लागि प्रेरणा

लाम्रिमको ढाँचामा माइन्डफुलनेस अभ्यासहरूको चार प्रतिष्ठानहरू पनि फिट गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेस रिट्रीटको चार स्थापनाहरू

तीन प्रकारका दुख्खा

दुखका तीन प्रकार र यसका कारण, त्याग कसरी उत्पन्न गर्ने र त्यसका लागि विधि…

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेस रिट्रीटको चार स्थापनाहरू

भावनाहरूको सजगतामा ध्यान गर्दै

कच्चा शारीरिक संवेदना र अप्रिय भावनाहरू कसरी छुट्याउन र दिमाग कसरी सम्बन्धित छ भनेर ध्यान दिँदै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेस रिट्रीटको चार स्थापनाहरू

हड्डी मा ध्यान

हाम्रो अस्थिरता र चक्रीय अस्तित्वको त्यागको हाम्रो बुझाइलाई गहिरो बनाउन हड्डीहरूमा ध्यान गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेस रिट्रीटको चार स्थापनाहरू

बुद्ध प्रकृति

जागृत बुद्ध प्रकृति र प्राकृतिक बुद्ध प्रकृति र अवस्थाहरू बीचको भिन्नता ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेस रिट्रीटको चार स्थापनाहरू

माइंडफुलनेसको महायान स्थापनाहरू

माइंडफुलनेसको चार स्थापनाहरूमा ध्यान गर्ने महायान तरिका, प्रत्येकलाई सर्तमा विचार गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेस रिट्रीटको चार स्थापनाहरू

वापसीको आनन्द

एक प्रश्न-उत्तर सत्र को चार प्रतिष्ठानहरु मा ध्यान को चुनौतिहरु र उपलब्धिहरु साझा ...

पोष्ट हेर्नुहोस्