प्रस्तावहरू बनाउँदै

हाम्रो उदारता को अभ्यास को एक भाग को रूप मा एक वेदी को स्थापना र प्रसाद कसरी बनाउने।

प्रस्तावहरू बनाउने सबै पोस्टहरू

प्रस्तावहरू बनाउँदै

प्रसाद ग्रहण गर्दै

तीन मध्ये तेस्रोले घरमा वेदी कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्रस्तावहरू बनाउँदै

पानी कचौरा प्रस्ताव

तीन मध्ये दोस्रोले घरमा वेदी कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्रस्तावहरू बनाउँदै

कसरी वेदी स्थापना गर्ने

घरमा वेदी कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे तीन वार्ताहरू मध्ये पहिलोले बताउँछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
नेपालको बोधनाथ स्तुपा
प्रस्तावहरू बनाउँदै

व्यापक प्रस्ताव अभ्यास

लामा जोपा रिन्पोछे द्वारा रचना गरिएको प्रसाद कसरी बनाउने भनेर वर्णन गर्ने सुन्दर पाठ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
कोपन मठमा रहेको स्तूप, नेपाल
प्रस्तावहरू बनाउँदै

व्यापक प्रस्ताव अभ्यास को व्याख्या

व्यापक प्रस्ताव अभ्यास को प्रतीकवाद को एक व्याख्या; अर्डरमा विशाल प्रस्तावहरूको कल्पना गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्