Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2007

पद 1-9 मा कष्ट र टिप्पणी संग काम गर्दै 108 महान करुणाको प्रशंसा गर्ने पदहरू.

सम्बन्धित श्रृंखला

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

दयामा 108 पदहरू (2006-11)

2006-2011 सम्म क्लाउड माउन्टेन रिट्रीट सेन्टर र श्रावस्ती एबेमा चेन्रेजिग रिट्रीटका क्रममा भिक्षु लोब्साङ तयाङद्वारा बहुमूल्य क्रिस्टल रोजरी भनिने महान करुणाको प्रशंसा गर्ने एक सय आठ पदहरूमा शिक्षा।

श्रृंखला हेर्नुहोस्
चार सशस्त्र Chenrezig

चेन्रेजिग साधना शिक्षा (क्यासल रक २००७)

2007 मा क्लाउड माउन्टेन रिट्रीट सेन्टरमा दिइएको चेनरेजिग अभ्यासमा शिक्षा।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

Chenrezig Weeklong Retreat 2007 मा सबै पोस्टहरू

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 1-6

कस्तो महान करुणाले हाम्रो मनलाई दु:खबाट बचाउँछ र हामीलाई आध्यात्मिक मार्गमा डोऱ्याउछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार सशस्त्र Chenrezig
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2007

पीडित दृश्यहरू

हाम्रो मनमा उत्पन्न हुने विचारहरूलाई अवलोकन गर्दै र तिनीहरू वैध छन् कि छैनन् भनेर जाँच्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पद 7

हामीले भोग्ने तीन प्रकारका पीडा र तिनका कारणहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार सशस्त्र Chenrezig
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2007

अभ्यास को उद्देश्य

अनुष्ठानका कारणहरू बुझ्ने अभ्यासको क्रममा हामीलाई कसरी मद्दत गर्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: इनारमा बाल्टिन

बाल्टीको समानता मार्फत हामी कसरी एक जन्मबाट अर्को जन्ममा बारम्बार जान्छौं भनेर तुलना गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार सशस्त्र Chenrezig
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2007

उपदेश र विकृत दृष्टिकोण

गलत विश्वासको बारेमा शिक्षाहरू र यसले कसरी एकलाई अनियन्त्रित तरिकामा कार्य गर्न प्रभाव पार्न सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

पद ७ मा निर्देशित ध्यान

हाम्रो विश्व दृष्टिकोण परिवर्तनले हामीलाई सही दिशामा जान मद्दत गर्न सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

हाम्रो वास्तविक शत्रु

हाम्रा आफ्नै दु:खहरू हाम्रा वास्तविक शत्रु हुन् र हामी कसरी अथक हुनुपर्दछ भनेर हेर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार सशस्त्र Chenrezig
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2007

दु:ख र औषधिहरू

हाम्रा कार्यहरू गहिरोसँग जाँच्दै जान्नको लागि यो वास्तवमा के कारणले गर्दा पीडा हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

संलग्नता कहाँ छ?

हामीले तिनीहरूलाई हटाउनको लागि संलग्नक वा क्रोधको स्रोत हेर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 8-9

गहिरो करुणा खेती गर्न संवेदनशील प्राणीहरू हेर्नको लागि विभिन्न तरिकाहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

शून्यता देखेर करुणा

दैनिक अभ्यासको महत्त्व र शिक्षालाई हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्