खेती एकाग्रता रिट्रीट 2012

पाली र संस्कृत परम्परा अनुसार निर्ममता र तिनका औषधिहरू विकास गर्न बाधाहरू।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2012 मा सबै पोस्टहरू

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2012

एकाग्रता विकासको अन्तिम लक्ष्य

शमाथा ध्यानको दीर्घकालीन उद्देश्य र सबैलाई सकारात्मक प्रभाव अन्वेषण गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2012

बाधाहरू: इच्छा र द्वेष

पूर्ण जागृति प्राप्त गर्न अर्हत र बोधिसत्व बीचको भिन्नता। कामुक इच्छाको बाधा…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2012

बाधाहरू: सुस्तता र बेचैनी

एकाग्रताका लागि पाँच बाधाहरूमा निरन्तर शिक्षण पछि निर्देशित ध्यान सत्र।…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2012

बाधाहरू: शंका

निर्मलताको विकासमा सजगताको अर्थ के हो, र पाँचौं अवरोधको व्याख्या जसले रोक्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2012

छ अवस्था, पाँच दोष, आठ एन्टिडोट्स

एकाग्रता रिट्रीट गर्नका लागि छवटा सर्तहरू, निर्ममता ध्यानलाई असर गर्ने पाँच दोषहरू, र…

पोष्ट हेर्नुहोस्