दिमागलाई टेम गर्दै

बुद्ध दर्शन र मनोविज्ञानको सार र उपकरणहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा लागू गर्न।

दिमागलाई टेमिङ गर्ने सबै पोस्टहरू

दिमागलाई टेम गर्दै

मन हाम्रो अनुभवको सृष्टिकर्ता हो

बौद्ध दर्शन र मनोविज्ञानको सार सँगै तत्काल कार्यान्वयनका लागि व्यावहारिक उपकरणहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्
टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

चार महान सत्य

चार महान सत्यको महत्व र पीडाको सत्यलाई कसरी बुझ्ने तयारी...

पोष्ट हेर्नुहोस्
टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

महान आठ गुणा मार्ग

तीन उच्च प्रशिक्षण अन्तर्गत कसरी महान आठ गुणा मार्ग व्यवस्थित गरिएको छ; सम्बन्धित अभ्यास…

पोष्ट हेर्नुहोस्
टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

अमूल्य मानव जीवन

बहुमूल्य मानव जीवनको स्वतन्त्रता र भाग्यको अर्थ, उद्देश्य र दुर्लभता…

पोष्ट हेर्नुहोस्
टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

मृत्युको विचार गर्दै

मृत्युको बारेमा सोच्दा हाम्रो जीवनलाई कसरी अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्छ र धर्म अभ्यासले कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्
टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

कर्म र स्वतन्त्रताको चाहना

कर्म को व्याख्या। दश सद्गुणहरू विकास गरेर आफूलाई र अरूलाई कसरी फाइदा गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

परोपकारी मनसाय

समानताको भावना खेती गर्ने अभ्यासहरू; बोधचित्ताको विकासको लागि सात-बिन्दु कारण र प्रभाव विधि।

पोष्ट हेर्नुहोस्
टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

उदारताको दूरगामी मनोवृत्ति

दिने कार्यको समयमा मानसिक मनोवृत्तिको महत्त्व। कति स-साना कार्यहरु...

पोष्ट हेर्नुहोस्
टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

राम्रो जीवनको लागि व्यावहारिक दिशानिर्देशहरू

शरण लिनु, औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा, बुद्ध धर्ममा के हो र दिशानिर्देशहरू प्रयोग गरेपछि…

पोष्ट हेर्नुहोस्
टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

आमाबाबु-बच्चा सम्बन्ध

कसरी अपेक्षा र गलत धारणाहरूले आमाबाबु-बालको सम्बन्धमा कठिनाइहरू निम्त्याउन सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्