Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

पाठमा शिक्षा Tenets को प्रस्तुति Gonchok Jikmay Wangbo द्वारा।

Geshe Dorji Damdul सँग Tenets मा सबै पोस्टहरू

Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

सिद्धान्तहरूको परिचय

सिद्धान्तहरूमा श्रृंखलामा पहिलो शिक्षा: विधि र बुद्धि पक्षहरूको तुलना,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

टेनेट प्रणाली र चरम

सबै बौद्ध विद्यालयहरूद्वारा जोडिएका चार छापहरू, आफैंको गलत धारणा, र विभिन्न विचारहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्
Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

सौरान्तिका र दुई सत्य

सूत्र स्कूलका समर्थकहरूको प्रकार, विशेषता घटना, र सकारात्मक र नकारात्मक घटना अनुसार ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

शून्यता र अनित्यता

लुकेको र स्पष्ट घटना, रिक्तता र अस्थायिता, र खालीपनमा प्रयोग गरिएका सर्तहरूको बारेमा छलफल ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

एकल र फरक

सौत्रान्तिका विद्यालयको दृष्टिकोणले प्रकृतिको वास्तविकता र सिकाइको मूल्य…

पोष्ट हेर्नुहोस्