युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2006

बौद्ध विश्व दृष्टिकोण र कसरी आफू र अरूसँग मेलमिलापमा बाँच्ने।

युवा वयस्कहरूका सबै पोष्टहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण २०१३

युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2006

साझा मूल्यमा आधारित समुदाय

कसरी श्रावस्ती अबे धर्म मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरूमा आधारित समुदायको रूपमा स्थापित भयो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
एबे ट्रकको पछाडि कमिलाहरू फर्कने युवा वयस्कहरूको समूह।
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2006

अरूसँग मेलमिलाप सिर्जना गर्नुहोस्

हाम्रो धर्म अभ्यासको एक भागको रूपमा पारदर्शिता र नम्रता खेती गर्दा कसरी सुमधुर सम्बन्धहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
कसरी पुनर्जन्म काम गर्दछ

पुनर्जन्म, कर्म र शून्यता

बौद्ध विश्व दृष्टिकोण अनुसार शरीर र दिमाग बीचको सम्बन्ध, र एक परिचय ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा सप्ताह 2006 का रिट्रीटन्टहरू बाहिर सँगै उभिरहेका।
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2006

कर्म र निर्णय लिने

कर्म बुझ्दा हामीले हाम्रो शरीर, बोली र दिमागको सम्बन्धमा गर्ने निर्णयहरूलाई आकार दिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय चोड्रन युवा सप्ताह 2006 बाट रिट्रीटेन्टहरूको समूहसँग बस्दै।
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2006

एक प्रामाणिक जीवन जिउने

दु:खहरू पार गर्नाले हामीलाई तिनीहरूको नियन्त्रणमा बाँच्न रोक्न, र स्पष्टता प्राप्त गर्न र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
कर्मा एबे ट्रकबाट अर्को जाडोको दाउरा अनलोड गर्दै।
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2006

भित्री सौन्दर्यलाई उजागर गर्दै

एक युवा वयस्क हप्ता सहभागीले प्रमाणिक रूपमा जडान गरेर उसले आत्म-विश्वासमा कसरी वृद्धि भयो भनेर प्रतिबिम्बित गर्दछ...

पोष्ट हेर्नुहोस्