खेती एकाग्रता रिट्रीट 2010

एकाग्रता खेती गर्न र यस अभ्यासमा केन्द्रित रिट्रीट गर्न आवश्यक कारणहरू र सर्तहरू।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2010 मा सबै पोस्टहरू

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2010

बौद्ध अभ्यासमा एकाग्रता

शमाथाको अभ्यासको लागि बौद्ध सर्तहरू र अवधारणाहरूको परिचय। मा निर्देशित ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2010

निर्मलता ध्यान गर्नु अघि अभ्यासहरू

शरीर र दिमागलाई शान्त बनाउन अभ्यासहरू व्याख्या गर्दै। भिजुअलाइजेशनमा थप विवरणहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2010

एकाग्रतामा बाधा आउनेछ

पाँच बाधाहरू मध्ये तीनमा सिकाउने र तिनीहरूको एन्टिडोटहरू लागू गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2010

मृत्युबाट सिक्ने हो

हाम्रो धर्म अभ्यासहरू मार्फत मृत्युको लागि तयारी गर्दै, र एकाग्रतामा बाँकी अवरोधहरू र तिनीहरूको…

पोष्ट हेर्नुहोस्