LR14 बोधिसत्व कार्यहरू

छवटा सिद्धताहरू अभ्यास गर्नुहोस्: उदारता, नैतिक आचरण, धैर्य, आनन्दित प्रयास, एकाग्रता, र बुद्धि।

LR14 Bodhisattva Deeds मा सबै पोस्टहरू

उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR14 बोधिसत्व कार्यहरू

छवटा दूरगामी मनोवृत्ति

छवटा दूरगामी अभ्यासहरूको एक सिंहावलोकन, जसलाई छ परामिता पनि भनिन्छ: उदारता, नैतिकता,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR14 बोधिसत्व कार्यहरू

उदारता को तीन रूपहरु

उदारता को दूरगामी मनोवृत्ति मा समावेश उदारता को तीन प्रकार को अन्वेषण।

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR14 बोधिसत्व कार्यहरू

चार अंक अनुसार उदारता

उदारताको दूरगामी मनोवृत्ति अन्वेषण गर्दै शरीर, सम्पत्ति, र सद्गुण अनुसार दिएर…

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR14 बोधिसत्व कार्यहरू

नैतिकता र अन्य पूर्णताहरू

नैतिकताको दूरगामी मनोवृत्ति प्रत्येक अन्य दूरगामी मनोवृत्तिमा कसरी अभ्यास गरिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR14 बोधिसत्व कार्यहरू

क्रोधका बेफाइदाहरू

क्रोधका बेफाइदाहरू अन्वेषण गरेर धैर्यताको दूरगामी मनोवृत्तिमा एक नजर र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR14 बोधिसत्व कार्यहरू

क्रोध र यसको प्रतिरक्षा

रिसको बेफाइदा हेरेर धैर्यताको दूरगामी मनोवृत्तिको खोजी गरिरहने…

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR14 बोधिसत्व कार्यहरू

बदला नलिने धैर्यता

क्रोधको प्रतिरोधक औषधिहरू हेरेर प्रतिशोध नगर्ने धैर्यताको खोजी गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR14 बोधिसत्व कार्यहरू

धैर्यताको दूरगामी अभ्यास

स्वेच्छाले कठिनाइ सहने धैर्यतालाई हेरेर धैर्यताको दूरगामी मनोवृत्ति अन्वेषण गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्