खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

आनन्द र मनको प्रकृतिको लागि विश्वव्यापी मानव चाहनाबाट सुरु हुने आधुनिक पाठकको लागि एक ढाँचा।

सम्बन्धित पुस्तकहरू

सम्बन्धित श्रृंखला

अप्रोचिङ द बुद्धिस्ट पाथको पुस्तक आवरण

बौद्ध मार्गको नजिक (2018-19)

ज्ञान र करुणाको पुस्तकालयको खण्ड १ मा श्रावस्ती अबेमा दिइएको विस्तृत टिप्पणी, बौद्ध मार्गको नजिक।

श्रृंखला हेर्नुहोस्
Semkye Ling मा आदरणीय Chodron संग रिट्रीटेन्ट्स को समूह फोटो।

बुद्धि र अनुकम्पाको साथ संसारमा काम गर्दै (जर्मनी 2018)

जर्मनीको Schneverdingen मा Semkye Ling Retreat Centre मा रिट्रीटको क्रममा दिइएको बौद्ध मार्गको नजिकमा आधारित शिक्षा।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

भोल्युम १ मा सबै पोष्टहरू बौद्ध मार्गको नजिक

खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

अध्याय 10 र 11 को समीक्षा

आदरणीय तेन्जिन त्सेपालले "अप्रोचिङ द बुद्धिस्ट पाथ" पुस्तकको अध्याय १० र ११ को समीक्षा गर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

अध्याय 9 को समीक्षा

आदरणीय थुबटेन साम्तेनले "बौद्ध मार्गको नजिक" पुस्तकको अध्याय 9 को समीक्षा गर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

अध्याय 6 र 7 को समीक्षा

आदरणीय थुबटेन लाम्सेलले "बौद्ध मार्गको नजिक" को अध्याय 6 र 7 को समीक्षा गर्नुभयो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

अध्याय 4 र 5 को समीक्षा

आदरणीय थुबटेन जम्पाले "बौद्ध मार्गको नजिक" पुस्तकको अध्याय ४ र ५ को समीक्षा गर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

बौद्ध धर्म र राजनीतिक संलग्नता संलग्न

अध्याय 12 जारी राख्दै, "अरूलाई फाइदा पुर्‍याउन विविध विधिहरू प्रयोग गर्दै" र "अनुबन्धित बौद्ध धर्म...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

संसारमा काम गर्दै

अध्याय १२ को शुरुवात "विश्वमा काम गर्दै," खण्डहरू समावेश गर्दै "राम्रो स्वास्थ्य र व्यवहार...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

कठिनाइहरू भोग्न इच्छुक

अध्याय 11 समाप्त गर्दै, "कठिनताबाट गुज्रने इच्छा," "खुसी मन राख्ने" खण्डहरू समेट्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

क्रमशः प्रगति र बोधचित्ताको खेती

अध्याय 11 बाट "क्रमिक प्रगति" र "बोधिचित्ता खेती" खण्डहरू कभर गर्दै, जहाँ दलाई लामा...

पोष्ट हेर्नुहोस्