खण्ड 4 बुद्धको पाइलामा अनुसरण गर्दै

तीन रत्न र तीन उच्च प्रशिक्षण मा शरण मा शिक्षा।

सम्बन्धित पुस्तकहरू

भोल्युम 4 मा सबै पोष्टहरू बुद्धको पाइलाहरू अनुसरण गर्दै

बगैंचामा पेडस्टलमा ढुङ्गाको बुद्धको मूर्ति।
खण्ड 4 बुद्धको पाइलामा अनुसरण गर्दै

बुद्धको पाइला पछ्याउँदै

अभ्यासको लागि सही प्रेरणा खेती गर्न हामीलाई बौद्ध संसारको ढाँचा चाहिन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धि र करुणा को पुस्तकालय

बुद्धको पाइला पछ्याउँदै

"बुद्धको पाइलामा पछ्याउने" को एक सिंहावलोकन, ज्ञानको पुस्तकालयको खण्ड 4…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 4 बुद्धको पाइलामा अनुसरण गर्दै

बौद्ध मार्गमा प्रवेश

भोल्युम 4 बाट शिक्षण सुरु गर्दै, "बुद्धको पाइलामा पछ्याउँदै", को एक सिंहावलोकन प्रदान गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 4 बुद्धको पाइलामा अनुसरण गर्दै

तीन रत्नहरूको अस्तित्व

शरण लिनुको कारण, मनको क्षमता र तीन रत्नको अस्तित्वको व्याख्या गर्दै, शिक्षण…

पोष्ट हेर्नुहोस्