राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

आधारित छोटो सप्ताहन्त रिट्रीट्स राम्रो कर्म, बाट पदहरूमा चित्रण धारिलो हतियारको चक्र.

सम्बन्धित पुस्तकहरू

सम्बन्धित श्रृंखला

आदरणीय शिक्षा।

राम्रो कर्म (जर्मनी 2017)

राम्रो कर्ममा आधारित शिक्षाहरू: कसरी खुसीका कारणहरू सिर्जना गर्ने र दुःखका कारणहरूबाट बच्न फ्र्याङ्कफर्टको तिब्बत हाउस जर्मनीमा दिइएको कार्यशालामा दिइएको थियो।

श्रृंखला हेर्नुहोस्
भेन। चोड्रन र भेन। डम्चो र बोर्नियो आदिवासी गाउँ समुदाय।

गुड कर्मा रिट्रीट (मलेसिया २०१६)

राम्रो कर्ममा आधारित शिक्षा: कसरी सुखको कारणहरू सिर्जना गर्ने र सारवाकमा रिट्रीटमा दिइएका दुःखका कारणहरूबाट बच्ने

श्रृंखला हेर्नुहोस्

राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्समा सबै पोष्टहरू

भेन। चोड्रन र भेन। डम्चो र बोर्नियो आदिवासी गाउँ समुदाय।
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

मन सुख र दुखको स्रोत हो

हाम्रो अनुभवको सिद्धान्त कारण हाम्रो अघिल्लो कर्म, विगतमा गरिएका कर्महरू हुन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन। चोड्रन र भेन। डम्चो र बोर्नियो आदिवासी गाउँ समुदाय।
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

कर्म र शुद्धिको चार गुण

कर्मका चार आधारभूत सिद्धान्तहरू बुझ्दा कार्यहरूलाई सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ।…

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन। चोड्रन र भेन। डम्चो र बोर्नियो आदिवासी गाउँ समुदाय।
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

कर्म कर्म र परिणामहरूको चक्र

चिन्तन प्रशिक्षण कविता "शार्प हतियारको चक्र" बाट चयन गरिएका पदहरूमा टिप्पणी ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

अरूलाई प्रभाव पार्ने र फाइदा गर्ने

"राम्रो कर्म: कसरी सिर्जना गर्ने" पुस्तकमा आधारित तीनवटा वार्तामध्ये दोस्रो…

पोष्ट हेर्नुहोस्
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

यो अमूल्य मानव जीवन

"राम्रो कर्म: कसरी सिर्जना गर्ने" पुस्तकमा आधारित तीनवटा वार्तामध्ये तेस्रो…

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय शिक्षा।
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

लिने र दिने मार्फत दिमाग परिवर्तन गर्दै

हाम्रो सोच्ने सामान्य तरिका चुनौतीहरू लिने र दिने अभ्यासले हामीलाई विकास गर्न मद्दत गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय शिक्षा।
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

कठिनाइहरू बुझ्न र रूपान्तरण

जब हामी आफैलाई कठिन परिस्थितिमा फेला पार्छौं हामी विचार परिवर्तन शिक्षाहरू प्रयोग गर्न सक्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय शिक्षा।
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

हाम्रा कठिनाइहरूको वास्तविक स्रोत पहिचान गर्दै

आत्म-केन्द्रितता र आत्म-सम्झनालाई हाम्रो समस्याहरूको स्रोतको रूपमा हेर्दै र तिनीहरूलाई खोज्नको लागि प्रतिरोध गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय शिक्षा।
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

राम्रो परिणामको लागि कारणहरू सिर्जना गर्दै

गलत तरिकाहरू त्याग्नको लागि खुशीको पछि लाग्ने हाम्रो व्यवहार र मनोवृत्ति जाँच गर्दै र…

पोष्ट हेर्नुहोस्