तपाईं वास्तवमै हुनुहुन्छ जस्तो आफूलाई कसरी हेर्ने

मा व्यापक शिक्षा तपाईं वास्तवमै हुनुहुन्छ जस्तो आफूलाई कसरी हेर्ने परम पावन दलाई लामा द्वारा।

मूल पाठ

तपाईं वास्तवमै हुनुहुन्छ जस्तो आफूलाई कसरी हेर्ने परम पावन द्वारा दलाई लामा बाट उपलब्ध छन् साइमन र शुस्टर यहाँ छन्.

तपाईं वास्तवमै हुनुहुन्छ जस्तो आफूलाई कसरी हेर्ने भन्ने सबै पोष्टहरू

तपाईं वास्तवमै हुनुहुन्छ जस्तो आफूलाई कसरी हेर्ने

मेरो धर्म दया हो

विश्वव्यापी आध्यात्मिक मूल्यहरूमा परम पावनको परिप्रेक्ष्यको सारांशको साथ सुरू गर्दै। हाम्रो प्रतिउत्पादक पहिचान गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
तपाईं वास्तवमै हुनुहुन्छ जस्तो आफूलाई कसरी हेर्ने

अन्तरदृष्टिको आवश्यकता छ

हामीले वास्तविकता र यसले ल्याउने समस्याहरूलाई कसरी सक्रिय रूपमा गलत बुझ्छौं भन्ने उदाहरणहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
तपाईं वास्तवमै हुनुहुन्छ जस्तो आफूलाई कसरी हेर्ने

समस्याको स्रोत पत्ता लगाउने

मनले कसरी वस्तुहरूलाई पुन: सुधार्छ, झूटा उपस्थितिहरू सिर्जना गर्दछ, पीडाहरू उत्पन्न गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
तपाईं वास्तवमै हुनुहुन्छ जस्तो आफूलाई कसरी हेर्ने

वस्तुहरू पक्रने र अन्तरसम्बन्धको प्रभाव

वस्तुहरू हेर्ने तीन तरिकाहरू व्याख्या गर्दै। कसरी अनन्त घटनाहरू एकअर्कामा निर्भर हुन्छन् भनेर देखाउँदै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
तपाईं वास्तवमै हुनुहुन्छ जस्तो आफूलाई कसरी हेर्ने

निर्भर उत्पन्न र यथार्थवाद

मार्गको विधि पक्ष सिकाउँदै, हामी कसरी पूर्ण रूपमा निर्भर छौं भनेर प्रतिबिम्बित गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
तपाईं वास्तवमै हुनुहुन्छ जस्तो आफूलाई कसरी हेर्ने

घटनाको अन्तरनिर्भरता हेर्दै

बुझ्ने घटनाहरू अन्तर्निहित अस्तित्वबाट खाली छन् किनभने तिनीहरू निर्भर हुन्छन्। को धारणाबाट बच्नुहोस् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्