LR11 आश्रित उत्पन्न हुने बाह्र लिङ्कहरू

हामी कसरी चक्रीय अस्तित्वमा पुनर्जन्मको कारणहरू सिर्जना गर्छौं र कसरी यस्तो पुनर्जन्मको अन्त्य गर्ने।

LR11 मा सबै पोष्टहरू आश्रित उत्पन्न हुने बाह्र लिङ्कहरू

प्लेसहोल्डर छवि
LR11 आश्रित उत्पन्न हुने बाह्र लिङ्कहरू

जीवनको चक्र

हामी जीवित हुँदा मृत्युको बारेमा सचेत हुनुले हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्याउन मद्दत गर्छ। बाँच्ने प्रत्येक…

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
LR11 आश्रित उत्पन्न हुने बाह्र लिङ्कहरू

आश्रित उत्पन्न: लिङ्क 1-3

अन्धविश्वासले सही दृष्टिकोणलाई अस्पष्ट बनाउँछ र गलत काल्पनिक दृष्टिकोणलाई अगाडि ल्याउँछ। यो छ…

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
LR11 आश्रित उत्पन्न हुने बाह्र लिङ्कहरू

12 लिङ्कहरू र चार महान सत्यहरू

हामी मर्छौं किनभने हामी जन्मेका छौं। मृत्यु र पुनर्जन्मको चक्रलाई रोक्नको लागि...

पोष्ट हेर्नुहोस्