वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

वज्रसत्व अभ्यास र विगतको कर्मलाई कसरी शुद्ध गर्ने जुन भविष्यको दुःखमा पाक्न सक्छ।

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०२०-२१ मा सबै पोष्टहरू

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

हामीले किन दुःख भोग्ने ?

कसरी अज्ञानता हाम्रो दुखको जरा हो र कसरी शुद्धीकरणले हामीलाई मद्दत गर्दछ भनेर वर्णन गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्