युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2007

आत्म-विश्वास र अरूसँग स्वस्थ सम्बन्ध खेती गर्नुहोस्।

युवा वयस्कहरूका सबै पोष्टहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण २०१३

युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2007

बौद्ध अभ्यास र सामुदायिक जीवनको परिचय

युवा वयस्कहरूका लागि श्रावस्ती एबेको वार्षिक कार्यक्रमको परिचय, कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने सल्लाह सहित...

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2007

आफू र अरूको लागि सकारात्मक अनुभवहरू सिर्जना गर्दै

हामी प्रत्येकले कसरी हाम्रो विचार, शब्द र कार्यको आधारमा हाम्रा अनुभवहरू सिर्जना गर्छौं, र कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2007

आत्मको स्वस्थ भावना खेती गर्दै

आत्म-केन्द्रितता, आत्म-सम्झने अज्ञानता र वास्तविक आत्म-विश्वास बीच भेद गर्न सिक्नुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2007

आसक्तिको मनलाई मुक्त गर्दै

संलग्नता र आफैं र हाम्रो बारेमा यथार्थपरक परिप्रेक्ष्य विकास गर्ने तरिकाहरू बारे सचेत बन्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2007

क्रोध अनुसन्धान

क्रोधको दिमागले कसरी काम गर्छ, र यो उत्पन्न हुँदा यसको प्रतिरोध कसरी गर्ने भनेर बुझ्न।

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2007

आफू र अरूप्रति दयालु

अरूसँगको हाम्रो अन्तरनिर्भरतालाई पहिचान गर्दै र राम्रो नैतिक आचरणले हामीलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्