बुद्ध धर्म किन अध्ययन गर्ने ?

२१ औं शताब्दीमा पश्चिममा बुद्ध धर्मको अध्ययन र अभ्यासमा प्रश्नोत्तर।

सबै पोष्टहरू बौद्ध धर्म किन अध्ययन गर्ने?

बुद्ध धर्म किन अध्ययन गर्ने ?

वास्तविक जीवन वा अनलाइन?

आदरणीय थबटेन चोड्रनसँग अन्तर्वार्ताको श्रृंखलाको अंश: यसका फाइदाहरू र बेफाइदाहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्ध धर्म किन अध्ययन गर्ने ?

संस्कृति के हो, धर्म के हो ?

यस अन्तर्वार्तामा, आदरणीय थुबटेन चोड्रनले धर्मनिरपेक्ष बौद्ध धर्मको साथमा आउने मुद्दाहरूको जाँच गर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्ध धर्म किन अध्ययन गर्ने ?

पश्चिमी बौद्ध धर्म के हो?

आदरणीय थुबटेन चोड्रनले पश्चिमी बुद्ध धर्मको रूपमा त्यस्तो चीज छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्ध धर्म किन अध्ययन गर्ने ?

भिक्षु वा भिक्षु बन्न चाहनुहुन्छ?

आदरणीय थबटेन चोड्रनले भिक्षु बन्ने निर्णय गर्दा प्रेरणाको महत्त्व बताउँछन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्ध धर्म किन अध्ययन गर्ने ?

भिक्षु वा भिक्षुको रूपमा जीवन बिताउनुको फाइदा

यस अन्तर्वार्तामा, आदरणीय थुबटेन चोड्रनले कसरी मठमा बस्नेले व्याकुलता हटाउने वर्णन गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्ध धर्म किन अध्ययन गर्ने ?

कसरी बौद्ध भिक्षु वा भिक्षु बन्ने

यस अन्तर्वार्तामा, आदरणीय थुबटेन चोड्रनले मठको बारेमा चिन्तन गर्दा प्रेरणा कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर बताउँछन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्ध धर्म किन अध्ययन गर्ने ?

पश्चिममा मठहरूको आवश्यकता छ

थुबटेन चोड्रनले मठहरूको अस्तित्व कसरी धेरै तरिकामा लाभदायक छ भनेर वर्णन गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्