बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

बाट पदहरू अवतम्सक सूत्र दैनिक जीवनमा अनुकम्पा र बोधचित्ता अभ्यासमा।

बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरूमा सबै पोष्टहरू

बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद ४: अज्ञानताको निद्रा

ब्यूँझँदा, हामी अज्ञानताबाट बाहिर आउँदैछौं भन्ने सोच्दै, विशेष गरी अज्ञानतालाई समात्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद २-४: समीक्षा

पद २-४ लाई हेर्ने विभिन्न तरिकाहरू, सामान्य स्तरमा र तान्त्रिकमा...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

विशेष पद: योग्यता का सागर

उदारतालाई आमन्त्रित गर्दा के विचार गर्ने, अरूले योग्यता सिर्जना गर्ने अद्भुत अवसर ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

वेशाख श्लोक: वेशाख दिन बोधचित्त

बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, र परिनिर्वाणमा उत्तीर्ण पदका साथ मनाउँदै एउटा…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 6-1: इमानदारीको लुगा

गैर-पुण्यको लागि अवसर देखेर तर आफ्नै भावनाको कारणले आफूलाई संयम राख्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्