वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

वर्तमान घटनाहरूमा वज्रसत्व अभ्यास लागू गर्दै र चार विरोधी शक्तिहरूद्वारा दोष र लज्जालाई मुक्त गर्दै।

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०२०-२१ मा सबै पोष्टहरू

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

वज्रसत्वमा निर्देशित ध्यान

वज्रसत्व शुद्धिकरण अभ्यासमा निर्देशित ध्यान। साथै शुद्धीकरण को उद्देश्य मा एक व्याख्या ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

रिक्तता र वैचारिक पदनाम

महामारी सहित २०२० का घटनाहरू हेर्नको लागि खालीपन लागू गर्दै। चार विपक्षी…

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

"नैतिक पतनको बोधिसत्वको कबुली...

"नैतिक पतनको बोधिसत्वको स्वीकार" मा उल्लिखित गैर-गुणहरूको चर्चा। साथै आवश्यकता…

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

वज्रसत्व भेटे

वज्रसत्वसँग सम्बन्धित विभिन्न तरिकाहरू र शुद्धिकरणसम्बन्धी प्रश्नहरूको उत्तर।

पोष्ट हेर्नुहोस्