युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2009-10

दिमाग बुझ्न र कसरी बौद्ध विश्व दृष्टिकोण आधुनिक जीवनसँग सम्बन्धित छ।

युवा वयस्कहरूका सबै पोस्टहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2009-10

एबेको युवा वयस्क हप्ता 2009 बाट रिट्रीटेन्टहरू।
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2009-10

बौद्ध विश्व दृष्टिकोण

हाम्रो विश्व दृष्टिकोण कसरी आत्मको ठोस विचारमा आधारित छ। हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन सक्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2009-10

अर्थपूर्ण जीवन जिउने

कसरी लाभदायक निर्णयहरू लिने र उपभोक्ता समाजमा उद्देश्यपूर्वक बाँच्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2009-10

आध्यात्मिक गुरुसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने

हाम्रा बल र क्षमताहरू पहिचान गर्दै, हाम्रा समस्याहरू र चुनौतिहरूका बारेमा अख्तियारसँग सचेत हुँदै, बुझ्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2009-10

मृत्यु र अस्थिरता

मृत्युको वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै र स्पष्टता सिर्जना गर्न मृत्युको सही दृष्टिकोण उत्पन्न गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2009-10

दुखी मन

दुखको वास्तविक कारण बुझ्नु भनेको हाम्रो आत्मकेन्द्रित दिमाग हो, भित्री शक्तिको खेती गर्ने…

पोष्ट हेर्नुहोस्