विचारको प्रकाश

लामा सोङ्खापाको टिप्पणीमा शिक्षा मध्य मार्गको लागि पूरक चन्द्रकिर्ति द्वारा।

सम्बन्धित श्रृंखला

मेडिटेशन हलमा सिकाउने क्रममा गेशे येशी लुन्डुप मुस्कुराउँदै।

गेशे येशी लुन्डुप (२०१९–२२) सँग विचारको प्रकाश

ड्रेपुङ लोसेलिङ मठका वरिष्ठ धर्म शिक्षक गेशे येशी लुन्डुप, लामा सोङ्खापाको विचारको ज्योति, चन्द्रकीर्तिको मिडल वेको सप्लिमेन्टको टिप्पणीमा पढाउनुहुन्छ।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

विचारको प्रकाशमा सबै पोष्टहरू

ननहरूको समूहलाई आदरणीय शिक्षा।
विचारको प्रकाश

हार्दिक श्रद्धाञ्जली

चन्द्रकिर्तिको पाठको तीन प्रकारको करुणा र करुणा कस्तो हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने टिप्पणीमा…

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचारको प्रकाश

"मध्यमार्गको पूरक"

शीर्षकको अर्थ बुझाउने र मध्यमाक र योगचर सिद्धान्तहरू व्याख्या गर्ने खण्डलाई कभर गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचारको प्रकाश

बोधिसत्वको कारणको रूपमा करुणा

"विचारको प्रकाश" मा शिक्षाहरू जारी राख्दै र कत्ति ठूलो करुणा जरा हो भनेर व्याख्या गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचारको प्रकाश

श्रोताहरू र एकान्त वास्तविकताहरू

लामा सोङ्खापाको "विचारको ज्योति" मा पढाउँदै र श्रोता र एकान्त वास्तविकताहरू कसरी व्याख्या गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचारको प्रकाश

तीन प्रकारको करुणा

लामा सोङ्खापाको "विचारको ज्योति" मा पढाउँदै र भावनात्मक प्राणीहरूलाई देख्ने करुणाको व्याख्या गर्दै,...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचारको प्रकाश

महान करुणाको वस्तुहरू

अनुकम्पा अवलोकन गर्ने घटना र करुणाको व्याख्या गर्दै संवेदनशील प्राणीहरूको शून्यता अवलोकन गर्दै, दोस्रो र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचारको प्रकाश

एक स्थिर धर्म अभ्यास को निरन्तरता

राम्रो र खराब समयमा एक स्थिर, दिगो धर्म अभ्यास आध्यात्मिक को लागी ईन्धन हो ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जाडोमा रूखहरू मार्फत घाम चम्कन्छ।
विचारको प्रकाश

तीन प्रकारको करुणाको विकास गर्दै

चन्द्रकीर्तिको "मध्यमार्गको पूरक" बाट तीन प्रकारका श्लोकहरूको व्याख्या…

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचारको प्रकाश

तीन प्रकारको करुणा

चन्द्रकीर्तिको तीन प्रकारको करुणाको पहिचान गर्ने श्लोकको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचारको प्रकाश

करुणालाई बुद्धिसँग जोडिएको छ

तीन प्रकारको करुणामा निरन्तर टिप्पणी र तरिकाहरूमा खण्ड सुरु गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्