శూన్యం గురించి ధ్యానం

శూన్యం గురించి ధ్యానం

నాగార్జునపై గెషే జంపా టేగ్‌చోక్ బోధనల శ్రేణిలో భాగం రాజుకు సలహాల విలువైన హారము వద్ద ఇవ్వబడింది శ్రావస్తి అబ్బే లో 2008.

  • ఎలా ధ్యానం శూన్యం మీద
  • వ్యక్తి మరియు విషయాలను వారి స్వంత స్వభావం ద్వారా ఉనికి లేకపోవడం
  • మొదటి పాయింట్: నిరాకరణ వస్తువును నిర్ధారించడం
  • రెండవ అంశం: కంకరల నుండి ఒకేలా లేదా భిన్నంగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని నిర్ధారించడం
  • విముక్తి సాధన విశ్లేషణ మరియు స్థిరీకరణ సాధించడానికి ధ్యానం నిస్వార్థతతో పాటు మెరిట్ కూడబెట్టుకోవడం

09 గెషే జంపా టెగ్‌చోక్‌తో విలువైన దండ (డౌన్లోడ్)

ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్

1930లో జన్మించిన ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ గెషే ల్హారంప మరియు సెరా-జే సన్యాసి విశ్వవిద్యాలయం మాజీ మఠాధిపతి. అతను ఎనిమిదేళ్ల వయస్సులో సన్యాసి అయ్యాడు మరియు 1959లో తన స్వస్థలమైన టిబెట్ నుండి పారిపోయే ముందు సెరా-జేలో అన్ని ప్రధాన బౌద్ధ గ్రంథాలను అధ్యయనం చేశాడు. అతని పుస్తకం "ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్ ది హార్ట్: ది బౌద్ధ మార్గం టు జాయ్ అండ్ కరేజ్" అనే దానిపై వ్యాఖ్యానం. బోధిసత్వాల ముప్పై-ఏడు అభ్యాసాలు" మరియు బోధిసత్వ మార్గాన్ని వివరిస్తుంది. అతను "అంతర్దృష్టి శూన్యం" రచయిత కూడా. అతను అక్టోబర్, 2014 లో మరణించాడు.