పరిత్యాగం మరియు కరుణ

పరిత్యాగం మరియు కరుణ

నాగార్జునపై గెషే జంపా టేగ్‌చోక్ బోధనల శ్రేణిలో భాగం రాజుకు సలహాల విలువైన హారము వద్ద ఇవ్వబడింది శ్రావస్తి అబ్బే లో 2006.

  • ఒక సద్గుణ బుద్ధి మరణ సమయంలో వ్యక్తమైతే, సద్గుణ బీజం కర్మ పోషణ చేయవచ్చు
  • ఒకసారి కర్మ సృష్టించబడింది, ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి అది సక్రియం చేయబడాలి లేదా పోషించబడాలి
  • త్యజించుట చక్రీయ ఉనికి (వివేకం) మరియు కరుణ (పద్ధతి) ఒకే నాణేనికి రెండు వైపులా ఉంటాయి

09 గెషే జంపా టెగ్‌చోక్‌తో విలువైన దండ (డౌన్లోడ్)

ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్

1930లో జన్మించిన ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ గెషే ల్హారంప మరియు సెరా-జే సన్యాసి విశ్వవిద్యాలయం మాజీ మఠాధిపతి. అతను ఎనిమిదేళ్ల వయస్సులో సన్యాసి అయ్యాడు మరియు 1959లో తన స్వస్థలమైన టిబెట్ నుండి పారిపోయే ముందు సెరా-జేలో అన్ని ప్రధాన బౌద్ధ గ్రంథాలను అధ్యయనం చేశాడు. అతని పుస్తకం "ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్ ది హార్ట్: ది బౌద్ధ మార్గం టు జాయ్ అండ్ కరేజ్" అనే దానిపై వ్యాఖ్యానం. బోధిసత్వాల ముప్పై-ఏడు అభ్యాసాలు" మరియు బోధిసత్వ మార్గాన్ని వివరిస్తుంది. అతను "అంతర్దృష్టి శూన్యం" రచయిత కూడా. అతను అక్టోబర్, 2014 లో మరణించాడు.