సరైన ప్రేరణ

నాగార్జునపై గెషే జంపా టేగ్‌చోక్ బోధనల శ్రేణిలో భాగం రాజుకు సలహాల విలువైన హారము వద్ద ఇవ్వబడింది శ్రావస్తి అబ్బే లో 2006.

  • అన్ని జీవుల కొరకు జ్ఞానోదయం సాధించడమే మన సాధన లక్ష్యం కావాలి
  • కేవలం ఈ జీవితం కోసమే మనం చేసే ప్రతి పని పనికిమాలినది మరియు విలువలేనిది
  • పూర్తి ప్రయోజనాలను పొందాలంటే మన ప్రేరణకు సరైన ఉద్దేశం అవసరం

04 గెషే జంపా టెగ్‌చోక్‌తో విలువైన దండ (డౌన్లోడ్)

ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్

1930లో జన్మించిన ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ గెషే ల్హారంప మరియు సెరా-జే సన్యాసి విశ్వవిద్యాలయం మాజీ మఠాధిపతి. అతను ఎనిమిదేళ్ల వయస్సులో సన్యాసి అయ్యాడు మరియు 1959లో తన స్వస్థలమైన టిబెట్ నుండి పారిపోయే ముందు సెరా-జేలో అన్ని ప్రధాన బౌద్ధ గ్రంథాలను అధ్యయనం చేశాడు. అతని పుస్తకం "ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్ ది హార్ట్: ది బౌద్ధ మార్గం టు జాయ్ అండ్ కరేజ్" అనే దానిపై వ్యాఖ్యానం. బోధిసత్వాల ముప్పై-ఏడు అభ్యాసాలు" మరియు బోధిసత్వ మార్గాన్ని వివరిస్తుంది. అతను "అంతర్దృష్టి శూన్యం" రచయిత కూడా. అతను అక్టోబర్, 2014 లో మరణించాడు.