உன்னதமான தேடல்

உன்னதமான தேடல்

போது ஒரு பேச்சு ஸ்ரவஸ்தி அபேயின் ஆண்டு துறவற வாழ்க்கையை ஆராய்தல் 2009 இல் திட்டம்.

  • வர்ணனை உன்னதமான தேடல் சுத்தா (எம்என் 26)1
  • நோபல் தேடல் மற்றும் இக்னோபிள் தேடல்
  • பாலிக்கும் மஹாயானுக்கும் உள்ள வேறுபாடு காட்சிகள் என்ற புத்தர்
  • உண்மையான மகிழ்ச்சி என்றால் என்ன

ஆய்வு துறவி வாழ்க்கை 2009: அமர்வு 1 (பதிவிறக்க)


  1. சூத்திரங்களின் குறிப்புகளில் MN குறிப்பிடுகிறது மஜ்ஜிமா நிகாயா, நடுத்தர நீள சொற்பொழிவுகள் புத்தர். டிஎன் குறிப்பிடுகிறது திகா நிகாயா, என்ற நீண்ட சொற்பொழிவுகள் புத்தர்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.