செறிவு

செறிவு என்பது தியானத்தின் பொருளின் மீது ஒருமுகமாக கவனம் செலுத்துவதைக் குறிக்கிறது. இடுகைகளில் அறிவுறுத்தல் மற்றும் வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்கள் அடங்கும்.

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

பாதையின் நிலைகள்

தர்மத்தின் மகத்துவம்

அத்தியாயம் 2ல் இருந்து தர்மத்தின் மகத்துவத்தை விளக்கி, கேட்பதால் ஏற்படும் பலன்களை விவரிக்கிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

துன்பங்கள் எதிரி

இன்னல்களுக்கு சக்தி வாய்ந்த மாற்றுமருந்துகளை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பது பற்றிய காரணத்தை விளக்கி, தொடர்ந்து...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

இரண்டு மறைப்புகள்

அத்தியாயம் 11 இலிருந்து தொடர்ந்து கற்பித்தல், துன்பகரமான இருட்டடிப்புகள் மற்றும் அறிவாற்றல் இருட்டடிப்புகளை உள்ளடக்கியது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவு வாழ்க்கை 2022 ஆய்வு

நம்பத்தகாத எதிர்பார்ப்புகளை வெளிப்படுத்துதல்

தர்ம நடைமுறை மற்றும் நெறிப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வில் குறுக்கிடக்கூடிய யதார்த்தமற்ற எதிர்பார்ப்புகளைப் பற்றிய விவாதம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

ஆழ்நிலை சார்ந்த தோற்றம்

அத்தியாயம் 10ல் இருந்து தொடர்ந்து கற்பித்தல், ஆழ்நிலை சார்ந்து தோற்றம் மற்றும் நம்பிக்கையை உள்ளடக்கிய ஓட்டத்தை விளக்குதல்,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
போதிசத்வா பாதை

70 தலைப்புகள்: செறிவுகள், உறிஞ்சுதல்கள் மற்றும் போதிசத்...

நிச்சயதார்த்தத்தை அடைவது பற்றிய அத்தியாயம் 1, தலைப்புகள் 8 மற்றும் 9 பற்றிய போதனைகள் மற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்