खालीपन

बौद्ध दर्शनको मूल शिक्षा: व्यक्ति र घटनाहरू अन्ततः अन्तर्निहित अस्तित्वबाट खाली छन् किनभने तिनीहरू निर्भर उत्पन्न हुन्। यो सबैभन्दा शक्तिशाली औषधि हो जसले अज्ञानता र दु:खलाई हटाउने गर्दछ।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दिमाग र यसको सम्भावना

अध्याय ११, "चक्रीय अस्तित्वबाट स्वतन्त्रता" पढाउने र अध्याय १२ सुरु गर्दै, "मन र यसको...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

ध्यानको वस्तुको रूपमा निर्वाण

निर्वाणलाई ध्यानको वस्तुको रूपमा व्याख्या गर्दै अध्याय 11 बाट शिक्षण जारी राख्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

पाली परम्परामा निर्वाण

अध्याय 11 बाट अध्यापन जारी राख्दै, दुहखाको समाप्तिको रूपमा अपमानजनक निर्वाण र निर्वाणलाई कभर गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

निर्वाणका प्रकारहरू

अध्याय 11 बाट शिक्षण जारी राख्दै, प्राकृतिक निर्वाण र निर्वाणलाई बाँकी र निर्वाण बिना कभर गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

प्रासांगिक माध्यमक सिद्धान्त: भाग ५

उत्पत्ति, व्युत्पत्ति र वस्तुहरू दाबी गर्ने मोड सहित प्रासांगिक सिद्धान्त विद्यालयको परिचय।

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

निर्वाण

अध्याय ११ बाट निरन्तर शिक्षण, निर्वाणको प्रकृति र विशेषताहरू वर्णन गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

दुइटा अस्पष्टता

अध्याय 11 बाट शिक्षण जारी राख्दै, कष्टप्रद अस्पष्टता र संज्ञानात्मक अस्पष्टताहरू समावेश गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्