खालीपन

बौद्ध दर्शनको मूल शिक्षा: व्यक्ति र घटनाहरू अन्ततः अन्तर्निहित अस्तित्वबाट खाली छन् किनभने तिनीहरू निर्भर उत्पन्न हुन्। यो सबैभन्दा शक्तिशाली औषधि हो जसले अज्ञानता र दु:खलाई हटाउने गर्दछ।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

अजन्मे स्पष्ट प्रकाश मन

न्यू ट्रान्सलेसन स्कूलमा प्राथमिक रूपमा शुद्ध मनलाई कसरी बुझिन्छ भनेर तुलना गर्दै (स्पष्ट प्रकाश...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

प्रारम्भिक शुद्ध जागरूकता

"प्राथमिक रूपमा शुद्ध" को अर्थ र खालीपनको बुझाइलाई जोड्ने हाम्रो आवश्यकताको व्याख्या गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

अज्ञानता बुझ्दै

दु:खहरू कसरी अज्ञानमा जरा गाडिएका छन् र हामी कसरी अज्ञानतालाई उन्मूलन गर्न सक्छौं भनेर व्याख्या गर्दै, जारी राख्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

के मुक्ति सम्भव छ?

"के मुक्ति सम्भव छ?" प्रश्नको अन्वेषण गर्दै, अध्याय 12 को समीक्षा जारी राख्दै, "मन र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
चेन्रेजिगको ठूलो मूर्तिको अगाडि आदरणीय चोड्रन शिक्षण।
बुद्धि र करुणा को पुस्तकालय

परम प्रकृति को अनुभूति को महत्व

किन शून्यता महसुस गर्न आवश्यक छ र हामी शून्यता महसुस गर्न चरणहरू पार गर्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

संसार र निर्वाणको समानता

अध्याय 12 बाट शिक्षण पूरा गर्दै, "संसार र निर्वाणको समानता" को विभिन्न अर्थहरू व्याख्या गर्दै र...

पोष्ट हेर्नुहोस्