अप्रिल 7, 2023

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

प्रारम्भिक शुद्ध जागरूकता

"प्राथमिक रूपमा शुद्ध" को अर्थ र खालीपनको बुझाइलाई जोड्ने हाम्रो आवश्यकताको व्याख्या गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्