గేషే యేషే తాబ్ఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా (2018–21)

గీశే యేషే తాబ్ఖే ధర్మకీర్తికి దిగ్నాగ యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని బోధిస్తుంది చెల్లుబాటు అయ్యే జ్ఞానంపై సంగ్రహం. జాషువా కట్లర్ మరియు కత్రినా బ్రూక్స్ ద్వారా ఆంగ్లంలోకి వివరణతో.

బుద్ధుని కరుణకు అనంతమైన అలవాటు

ప్రేమ, కరుణ వంటి గుణాలు అనంతంగా ఎలా పెరుగుతాయో సహా, ప్రమాణవర్త్తికాలోని 119-131 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

బుద్ధుడిని అధికారంగా నిరూపించే ఫార్వర్డ్ సిస్టమ్

ప్రమాణవర్త్తికాలోని 131-133 శ్లోకాలు, స్థిరత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు కరుణను పెంపొందించే ఉద్దేశ్యంతో సహా.

పోస్ట్ చూడండి

బుద్ధుడు గురువు

వస్తువుల లోపాలు మరియు మంచి లక్షణాల గురించి బుద్ధుని పూర్తి స్పష్టతతో సహా ప్రమాణవర్త్తికలోని 134-139 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

బుద్ధుడు సుగతుడు

రెండు అడ్డంకులను విడిచిపెట్టిన బుద్ధుడి యొక్క మూడు ప్రత్యేక లక్షణాలతో సహా ప్రమాణవర్త్తికాలోని 139-145 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

రక్షకుడిగా బుద్ధుడు

బుద్ధుని "రక్షకుని"గా రుజువుగా కరుణతో సహా ప్రమాణవర్త్తికలోని 145 మరియు 146 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

బుద్ధుడిని అధికారంగా నిరూపించే రివర్స్ సిస్టమ్

ప్రమాణవర్త్తికలోని 146వ శ్లోకం, బుద్ధుడిని ఒక అధికారంగా స్థాపించే ఫార్వర్డ్ మరియు రివర్స్ సిస్టమ్స్.

పోస్ట్ చూడండి

బుద్ధుడిని అధికారంగా నిరూపించే రివర్స్ సిస్టమ్,...

ప్రమాణవర్తిక నుండి బుద్ధుడిని అధికారంగా స్థాపించే రివర్స్ సిస్టమ్ యొక్క వివరణ. నాలుగు సత్యాల సంఖ్య మరియు క్రమాన్ని కూడా నిర్ధారించడం.

పోస్ట్ చూడండి

పదహారు వక్రీకరించిన ఆలోచనలు

నాలుగు సత్యాల గురించి పదహారు వక్రీకరించిన ఆలోచనలను గుర్తించడంపై ప్రమాణవర్తిక విభాగం యొక్క వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి

నాలుగు సత్యాలలోని పదహారు అంశాలు

నాలుగు సత్యాలలోని పదహారు అంశాలు పదహారు వక్రీకరించిన ఆలోచనలకు ఎలా విరుద్ధంగా ఉన్నాయి.

పోస్ట్ చూడండి

సఫ్ఫ్ యొక్క కారణాలపై తప్పుడు అభిప్రాయాలను తిరస్కరించడం...

మానసిక బాధలు మరియు బాధలు ఎలా ఉత్పన్నమవుతాయి మరియు సరైన కారణాలను రుజువు చేయడంలో తప్పుడు ఆలోచనల తార్కిక ఖండనలు.

పోస్ట్ చూడండి

మూలకాలను బాధలకు కారణమని తిరస్కరించడం

శరీరం యొక్క మూలకాలను నొక్కిచెప్పే అభిప్రాయాలను తిరస్కరించడం మానసిక అపవిత్రతలకు గణనీయమైన కారణం మరియు బాధ యొక్క సత్యానికి నిర్వచనం.

పోస్ట్ చూడండి