ఫిబ్రవరి 3, 2006

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడంపై

గబగబా

మన ఆలోచనలు మరియు భావాల స్థిరత్వం కేవలం అపోహ మాత్రమే.

పోస్ట్ చూడండి