நான்கு பிடியிலிருந்து பிரிதல் (2013-14)

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் 2013-2014 சென்ரெசிக் பின்வாங்கல்களின் போது டிராக்பா கியால்ட்சென் வழங்கிய "நான்கு ஒட்டியிருப்பதில் இருந்து பிரித்தல்" பற்றிய போதனைகள்.

கேட்டல், சிந்தனை, தியானம்

தர்மத்தைக் கேட்டல், சிந்தித்தல், தியானம் செய்தல் ஆகிய நான்கு பற்றுகளையும் போக்க வேண்டும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

கறை படியாத தியானம்

துன்பங்களைச் சமாளிக்க தியானம் தேவை, ஆனால் அது சாதாரண கவலைகளால் எளிதில் கறைபடும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

இந்த வாழ்க்கையைப் பற்றிக்கொள்வதை விட்டுவிடுவது

நிலையற்ற தன்மை மற்றும் மரணத்தின் யதார்த்தத்தைப் பற்றி சிந்திப்பது, இந்த வாழ்க்கையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் தோற்றங்களின் மீதான நமது வலுவான பற்றுதலைக் கைவிட உதவுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

நான்கு ஒட்டி இருந்து பிரிதல்

ஜெட்சன் டிராக்பா கியால்ட்சனின் பார்டிங் ஃப்ரம் த ஃபோர் க்ளிங்கிங்ஸ் பற்றிய வசனங்களை அறிமுகப்படுத்தி, உரையை பகுப்பாய்வு செய்யத் தொடங்குகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

படிப்பது, பிரதிபலிப்பது மற்றும் தியானிப்பது எப்படி

தர்ம நடைமுறையில் உலக உந்துதல்களைத் தவிர்க்க அறிவுறுத்தும், நான்கு பற்றிலிருந்து பிரிந்த முதல் வசனத்தைப் பற்றி விவாதிக்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

துக்காவை கைவிடுதல்

சுழற்சியான இருப்பில் துன்பத்திற்கான காரணங்களை கைவிடுதல் என்ற தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

வலி மற்றும் மாற்றத்தின் துக்கா

வலி மற்றும் மாற்றத்தின் துக்கா சுழற்சியில் தவிர்க்க முடியாதது, எனவே அதன் காரணங்களை விட்டுவிட நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

பரவலான கண்டிஷனிங்கின் துக்கா

சுழற்சியான இருப்பு என்றால் என்ன, மகிழ்ச்சியைக் காண அதை மாற்றி அமைக்கலாம் என்று நினைக்கும் போது நாம் எப்படி ஏமாற்றப்படுகிறோம் என்பதைப் பற்றி விவாதிக்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

புத்தர் இயல்பு

நிகழ்வுகளின் உண்மையான தன்மை மற்றும் அனைத்து நபர்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் இயல்பில் இருக்கும் இயற்கையான நிர்வாணம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

நான்கு வகையான நிர்வாணம்

வெவ்வேறு வகையான நிர்வாணத்தை விளக்குகிறது மற்றும் வெவ்வேறு பௌத்த தத்துவ பள்ளிகளின் படி அவை எவ்வாறு பார்க்கப்படுகின்றன.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

பொதிகை பயிரிடுதல்

ஏழு-புள்ளி காரணம்-விளைவு அறிவுறுத்தல் மற்றும் மற்றவர்களின் நலனுக்காக புத்தராக ஆக வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை உருவாக்குவதற்காக தன்னையும் மற்றவர்களையும் பரிமாறிக்கொள்வது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்