செப் 20, 2014

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

குவான் யின் கதை

கிழக்கு ஆசியாவில் சென்ரெசிக்கின் பல்வேறு வெளிப்பாடுகளை ஆராய்ந்து இளவரசி மியாவோவின் கதையைச் சொல்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

நான்கு ஒட்டி இருந்து பிரிதல்

ஜெட்சன் டிராக்பா கியால்ட்சனின் ஃபோர் க்ளிங்கிங்ஸில் இருந்து பிரிவது குறித்த வசனங்களை அறிமுகப்படுத்தி, பகுப்பாய்வு செய்யத் தொடங்குகிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்