சுழற்சி இருப்பின் வேர்

9 ஆம் அத்தியாயத்தில் மனநிறைவின் நான்கு ஸ்தாபனங்கள் பற்றிய சாந்திதேவாவின் விளக்கத்தின் தொடர் போதனைகளின் ஒரு பகுதி போதிசத்துவரின் செயல்களில் ஈடுபடுதல். இந்த போதனைகள் விரிவான போதனைகளுக்குப் பிறகு நேரடியாகப் பின்பற்றப்பட்டன மைண்ட்ஃபுல்னஸின் ஸ்தாபனத்தின் விளக்கக்காட்சி, கியால்வா சோக்கி கியால்ட்சென் எழுதிய உரை.

  • ஒரு ஆய்வு வினாடி வினா கேள்விகள் 8-9
  • எல்லாவற்றையும் நம் மூலம் எப்படி விளக்குகிறோம்: சுயமாக புரிந்து கொள்ளும் அறியாமை
  • அறிவிப்பு சுயநலம் மற்றும் மெதுவாக நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளைப் பயன்படுத்துங்கள்
  • தவறான பிடிப்பு பார்க்கிறது நிலையற்ற நிகழ்வுகள் நிரந்தரமாக
  • அறியாமை உண்மையாகப் புரிந்துகொள்வதை, ஞானம் முற்றிலும் எதிர் வழியில் பார்க்கிறது
  • வெறுமை என்பது ஒன்றும் இல்லாதது அல்ல
  • நான் இருப்பதற்கான காரணங்களால் மட்டுமே "நான்" இருக்கிறது; ஒவ்வொரு நொடியும் கணம் இல்லாமல் போகிறது

மைண்ட்ஃபுல்னஸ் நிறுவுதல் 34 (பதிவிறக்க)

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.