நெறிகள்

நினைவாற்றல் பற்றிய போதனைகள், மனதைத் தேர்ந்தெடுத்த பொருளில் நிலைத்திருக்க உதவும் ஒரு மன காரணி. கவனம் செலுத்துதல் மற்றும் நெறிமுறை நடத்தை ஆகியவற்றை வளர்ப்பதில் நினைவாற்றல் பற்றிய போதனைகள் இதில் அடங்கும்.

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

காகிதக் கோப்பையில் அரை கப் காபி.
மைண்ட்ஃபுல்னஸ் மீது

காபி பாட்: என் சகிப்புத்தன்மையின் சோதனை

இங்கே, நான் வசிக்கும் சிறையில், எல்லோரும் காபி பானைக்கு பயப்படுகிறார்கள். பெரும்பான்மை போலல்லாமல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

தர்மத்தை எப்படி விளக்குவது

அத்தியாயம் 3-ல் இருந்து தொடர்ந்து கற்பித்தல், தர்மத்தை போதிப்பதன் நன்மைகள் மற்றும் முறையான...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
உணர்ச்சிகளுடன் பணிபுரிதல்

தன் மீது இரக்கம், பிறர் மீது இரக்கம்

சுய வெறுப்பு மற்றும் சுயவிமர்சனத்தை நாம் எவ்வாறு சமாளிப்பது மற்றும் மிகவும் அன்பாகவும் நட்பாகவும் இருக்க கற்றுக்கொள்ளலாம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அன்றாட வாழ்வில் தர்மம்

பயிற்சியில் தடைகளைத் தாண்டுதல்

என்ன தடைகள் நமது நடைமுறையை பாதிக்கின்றன? இவற்றின் எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு சமாளிப்பது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அன்றாட வாழ்வில் தர்மம்

அறிவை செயலாக மாற்றுதல்

தர்மத்தை ஒருங்கிணைக்க நாம் அன்றாட வாழ்வில் செய்யக்கூடிய நடைமுறைகள். மகிழ்ச்சியின் பரிபூரணம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திறந்த புல்வெளிக்கு பின்னால் சூரிய அஸ்தமனம்.
சுய மதிப்பு

நான் ஒரு பௌத்தன்

DS பௌத்தத்தில் தனது படிப்பு எவ்வாறு தனது வாழ்க்கையை பாதித்தது என்பதை பிரதிபலிக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

மைண்ட்ஃபுல்னஸின் நான்கு நிறுவனங்களின் அறிமுகம்

நான்கு ஸ்தாபனங்களைக் கற்றுக்கொள்வதன் முக்கியத்துவம், அவற்றைப் பற்றிய கண்ணோட்டம் மற்றும் தியானம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ட்ரோன்சலும் ஒரு துறவியும் ஒரு பனி புல்வெளியில் கைகளை விரித்து சிரித்தனர்.
தர்ம கவிதை

நான்கு ஸ்தாபனங்களில் பின்வாங்கிய பின் பிரதிபலிப்புகள்...

நினைவாற்றலின் நான்கு ஸ்தாபனங்கள் பற்றிய போதனைகளால் ஈர்க்கப்பட்ட கவிதைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்