ஜூலை 3, 2008

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

கோபமாக தெருவில் நடந்து செல்லும் மனிதன்.
கோபத்தை குணப்படுத்தும்

கோபத்தை எப்படி சமாளிக்கலாம்?

கோபம், எதிர்மறை உணர்ச்சி, எப்படி நம் வாழ்வில் பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது, எப்படி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
2008 ஆம் ஆண்டு புத்த மதத்தை இளைஞர்கள் ஆராயுங்கள்

முடிவு எடுத்தல்

இளைஞர்களை நோக்கிய இந்தப் பேச்சு, முடிவுகளை எடுப்பதிலும் ஆர்வ உணர்விலும் கவனம் செலுத்துகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒதுக்கிட படம்
செயல்பாட்டில் தர்மம்

நவீன காலத்தில் எப்படி வாழ்வது

அடிப்படைவாதம் முதல் சுற்றுச்சூழல் வரையிலான சமகாலப் பிரச்சினைகளில் பௌத்த கண்ணோட்டம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சுத்திகரிக்கப்பட்ட தங்கத்தின் சாரம்

சரியான பார்வையை வளர்ப்பது

சுயம் உட்பட பொருட்களை நாம் எப்படிப் பிடிக்கிறோம், எப்படி நம்மால் முடியும் என்பதைப் பற்றிய ஆழமான பார்வை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஊதா நிறப் பூக்கள் கொத்து கொத்தாக மலரும்.
போதிசிட்டாவை வளர்ப்பதற்கான குறுகிய வசனங்கள்

வசனங்கள் விமர்சனம்: பௌத்த பார்வை

நம் வாழ்க்கையை மிகவும் அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றுவதன் முக்கியத்துவம், நம் வாழ்க்கையை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல், மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்