दयामा 108 पदहरू (2006-11)

पढाइ हुन्छ एक सय आठ पदहरू महान करुणाको प्रशंसा गर्दै एक बहुमूल्य क्रिस्टल रोजारी भनिन्छ 2006-2011 सम्म क्लाउड माउन्टेन रिट्रीट सेन्टर र श्रावस्ती एबेमा चेन्रेजिग रिट्रीटको क्रममा भिक्षु लोबसाङ तयाङद्वारा दिइएको।

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पदहरू 1-14

पहिलो 14 पदहरूको समीक्षा जसले ठूलो करुणाका गुणहरू वर्णन गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पदहरू 15-19

कति महान करुणा बुद्ध, धर्म र संघको महत्त्वपूर्ण गुण हो जसले तिनीहरूलाई विश्वसनीय बनाउँछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पदहरू 20-26

मनलाई कसरी परिवर्तन गर्ने र पीडित मनोवृत्तिलाई जित्ने धर्म अभ्यासको सार हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पदहरू 27-34

कसरी बोधिसत्वहरू, ठूलो करुणाको कारण, भावुक प्राणीहरूको हितको लागि निरन्तर काम गर्छन्,

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पदहरू 35-41

शरीरसँग हाम्रो कति लगाव छ, तैपनि शरीरको हेरचाह गर्न हामीले सिर्जना गरेको कर्म मात्र हामीसँग आउँछ…

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पदहरू 43-46

हाम्रा मातापिताले देखाएको दयाको बारेमा कसरी सोच्ने र, त्यसैको आधारमा, कसरी सबै प्राणीहरूको लागि समानता खेती गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पद 47 र अरूमा निर्भरता

हामी कसरी खुला दिमाग हुनु आवश्यक छ कि प्रत्येक एक मायालु छ र हाम्रो दिमागले सिर्जना गरेका कथाहरू हेर्नुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पदहरू 48-52

हामी कसरी शिक्षाका लागि ग्रहणशील भाँडाहरू हुन आवश्यक छ र सुन्ने, सोच्ने, मनन गर्ने, र अभ्यास गरेर हाम्रो बुझाइको विकास गर्न।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पदहरू 52-53

हाम्रो जीवनको बुझाइको विकास गर्दै र निर्णयहरू लिने जसले हामीलाई दीर्घकालीन फाइदाहरू दिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पदहरू 54-56

आफैलाई सट्टा अरूको कदर गर्ने र हाम्रो मन कस्तो लाग्छ भनेर जाँच्नुको महत्त्व।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पदहरू 57-62

कसरी आफ्नो विचार र दिमाग परिवर्तन गरेर ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पदहरू 63-70

कस्तो महान अनुकम्पाले संवेदनशील प्राणीहरूलाई राम्रो पुनर्जन्म र ज्ञानको दिशामा प्रगति गर्न मद्दत गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्