जुन 28, 2010

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

एकैसाथ बसेका तीनवटा गसलिंग।
अनिश्चितता मा

Goslings र टेरियर

प्रकोप स्ट्राइक, एक विद्यार्थीलाई गाह्रो निर्णय गर्न बाध्य पार्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 43-46

हाम्रा आमाबाबुले देखाएको दयाको बारेमा कसरी सोच्ने र त्यसको आधारमा, कसरी...

पोष्ट हेर्नुहोस्
हजार-सशस्त्र चेनरेजिगको दाग-कांचको झ्याल।
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2010

परिचय र चेन्रेजिग साधना

वापसी को समयमा के गर्ने। निर्देशित चेन्रेजिग फ्रन्ट-जेनरेशन साधना।

पोष्ट हेर्नुहोस्