अक्टोबर 12, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

चार-आर्म्ड चेनरेजिग एप्लिकको थाङ्का।
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2009

दया विकास गर्ने तरिकाहरू

हामीलाई अरूको लागि दया विकास गर्न मद्दत गर्ने दुई तरिकाहरू; एक निर्भर कारक रूपमा समानता।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 15-19

बुद्ध, धर्म र संघको महत्त्वपूर्ण गुण कत्ति ठूलो करुणा हो जसले तिनीहरूलाई…

पोष्ट हेर्नुहोस्