दयामा 108 पदहरू (2006-11)

पढाइ हुन्छ एक सय आठ पदहरू महान करुणाको प्रशंसा गर्दै एक बहुमूल्य क्रिस्टल रोजारी भनिन्छ 2006-2011 सम्म क्लाउड माउन्टेन रिट्रीट सेन्टर र श्रावस्ती एबेमा चेन्रेजिग रिट्रीटको क्रममा भिक्षु लोबसाङ तयाङद्वारा दिइएको।

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पदहरू 1-6

कति ठूलो करुणा अभ्यासको केन्द्रबिन्दु हो र अभ्यासकर्ताहरूलाई पूर्ण मार्गमा मार्गदर्शन गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पद 7

हाम्रा पीडाहरूलाई गहिरो रूपमा हेर्नु र आफ्नो लागि र अरू सबैको लागि तिनीहरूलाई हटाउन प्रेरणा विकास गर्ने महत्त्व।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

चक्रीय अस्तित्वमा निर्देशित ध्यान

विभिन्न अवस्थाका कारण भोग्नुपरेको पीडालाई जाँचेर मुक्त हुने आकांक्षाको विकास गर्ने ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

करुणा खेती गर्ने तरिकाहरू

हाम्रो मनलाई आत्मको कदर गर्नेबाट करुणा खेती गर्नको लागि अरूलाई कदर गर्ने प्रविधिहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

अरूको दयालु बारेमा छलफल

धेरै कारकहरू र अरूको हेरचाह गर्ने महत्त्वको कारणले गर्दा हामी कसरी आफूमा ध्यान केन्द्रित गर्छौं भन्ने बारेमा छलफल।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पद 8

नश्वरतालाई कसरी बुझ्नेले हामीलाई आत्मको वास्तविक प्रकृति हेर्न र हाम्रा कार्यहरूको दीर्घकालीन दृष्टिकोण विकास गर्न मद्दत गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पद 9

वस्तुहरू स्वाभाविक रूपमा अवस्थित नभएको रूपमा देखेर र हामी कसरी खुला दिमागका साथ व्यवहार गर्छौं भनेर परिवर्तन गरेर करुणा उत्पन्न गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

चीजहरू कसरी अवस्थित छन्

कसरी चीजहरू निर्भर रूपमा अवस्थित छन् भन्ने कुराले हामीलाई कष्ट बिना कार्य गर्न र करुणा खेती गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

तीन प्रकारको करुणाको ध्यान

हामीले हाम्रो दिमागले कसरी काम गर्छ भनेर देख्ने र महसुस नगरेसम्म श्रवण, सोच र ध्यानको माध्यमबाट दृढ रहनुको महत्त्व।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पदहरू 1-6

कस्तो महान करुणाले हाम्रो मनलाई दु:खबाट बचाउँछ र हामीलाई आध्यात्मिक मार्गमा डोऱ्याउछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: पद 7

हामीले भोग्ने तीन प्रकारका पीडा र तिनका कारणहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

108 पदहरू: इनारमा बाल्टिन

हामी कसरी एक जन्मबाट अर्को जन्ममा बारम्बार जान्छौं त्यसलाई इनारमा बाल्टिनको समानता मार्फत तुलना गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्