29 మే, 2022

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

మంచి కర్మ వార్షిక తిరోగమనం

మంచి కర్మ: నమ్మక ద్రోహంతో వ్యవహరించడం

అటాచ్‌మెంట్‌తో ఎలా పని చేయాలి మరియు ఇతరుల నుండి వచ్చే హానిని కరుణతో ఎలా స్పందించాలి.

పోస్ట్ చూడండి
మంచి కర్మ వార్షిక తిరోగమనం

మంచి కర్మ: మనం స్వార్థపరులం కాదు

మనం ఇతరులకు ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా మనకు చేసిన హానిని శుద్ధి చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి