31 మే, 2016

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

అందరి ప్రయోజనం కోసం అంకితం

మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత అన్ని జీవులను ఎత్తి చూపుతూ శ్లోకాలపై వ్యాఖ్యానం పూర్తి చేయడం...

పోస్ట్ చూడండి