అక్టోబర్ 18, 2003

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
జైలు ధర్మం

కటకటాల వెనుక బౌద్ధులతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు

జైలులో ఉన్న జీవులను చేరుకోవడానికి భయాన్ని మరియు తీర్పు చెప్పే మనస్సును అధిగమించడం.

పోస్ట్ చూడండి