ఫిబ్రవరి 20, 1990

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ఓపెన్ హార్ట్, క్లియర్ మైండ్ పుస్తకం కవర్.
పుస్తకాలు

బుద్ధుని బోధనలను ఆచరించడం

'ఓపెన్ హార్ట్, క్లియర్ మైండ్'కి హిస్ హోలీనెస్ దలైలామా యొక్క ముందుమాట "స్పష్టమైన...

పోస్ట్ చూడండి