செறிவு குணங்கள்

செறிவு குணங்கள்

தியான செறிவு பின்வாங்கலின் போது கொடுக்கப்பட்ட தொடர் போதனைகளின் ஒரு பகுதி ஸ்ரவஸ்தி அபே 2018 இல். இந்த பின்வாங்கலுக்கான குறிப்புகளின் PDF ஆக இருக்கலாம் இங்கே காணலாம்.

  • செறிவு என்றால் என்ன?
  • அமைதி என்றால் என்ன?
  • பௌத்தத்தில் கவனம் செலுத்தும் இடம்
  • செறிவு தியானம் மற்றும் தளர்வு
  • குறைபாடற்ற செறிவின் இரண்டு குணங்கள்
  • அமைதியின் ஒன்பது நிலைகள்

விருந்தினர் ஆசிரியர்: மதிப்பிற்குரிய சங்கே காத்ரோ

இந்த தலைப்பில் மேலும்