செப் 1, 2018

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2018

நினைவாற்றல் மற்றும் சிற்றின்ப ஆசை

செறிவு தியானத்தில் நினைவாற்றலின் பங்கு மற்றும் தடையுடன் எவ்வாறு செயல்படுவது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2018

செறிவு குணங்கள்

பௌத்தத்தில் செறிவு தியானத்தின் இடம் மற்றும் அதன் தனித்துவமான குணங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்