அக் 2, 2014

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சென்ரெசிக்கின் சிறிய சிலைக்கு மெழுகுவர்த்தி பிரசாதம்.
சென்ரெசிக்

கருணையுடன் இணைதல்

உண்மையாக இருக்க கடந்த கால தவறுகள் மற்றும் தீமைகளை ஒப்புக்கொள்வது எவ்வளவு முக்கியம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒதுக்கிட படம்
இளைஞர்களுக்கு

மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு ஏழு குறிப்புகள்

மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கும், முன்னுரிமைகளை அமைப்பதற்கும், விரிவான உந்துதலை வளர்ப்பதற்கும் புத்திசாலித்தனமான ஆலோசனை மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஆர்யதேவாவின் 400 சரணங்கள்

அத்தியாயங்கள் 12-13: வசனங்கள் 299-301

பழக்கமானவற்றின் மீதுள்ள பற்றுதல், தவறான கண்ணோட்டங்களில் மக்களைப் பற்றிக்கொள்ள காரணமாகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

வசனம் 60: மகிழ்ச்சியின் தூய நிலம்

விடுதலையின் உச்ச அமைதி. மேலும், மறுபிறப்புக்காக பயிற்சி செய்து அர்ப்பணிப்பது என்றால் என்ன...

இடுகையைப் பார்க்கவும்