செப் 5, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

புனித சோட்ரான் தியானம் செய்கிறார்.
புத்த உலகக் கண்ணோட்டம்

நிலையற்ற தன்மை, துக்கம் மற்றும் தன்னலமற்ற தன்மை

முதல் முத்திரையில் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் மற்றும் இரண்டாவது முத்திரையின் போதனைகள்: அனைத்தும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அடைக்கலம் Ngöndro

குருவிடம் அடைக்கலம்

பூர்வாங்க பயிற்சியின் (ngöndro) ஒரு பகுதியாக குருவிடம் எப்படி அடைக்கலம் அடைவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
புனித சோட்ரான் தியானம் செய்கிறார்.
புத்த உலகக் கண்ணோட்டம்

நிலையற்ற தன்மையை சிந்திப்பது

ஹார்ட் சூத்ரா அறிமுகம், புத்த மதத்தின் நான்கு முத்திரைகள் மற்றும் முதல் போதனைகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்